Salon Senpo Rondo Hakena

ul. Południowa 22/U62 Szczecin